W poszukiwaniu ukrytych skał

Gdy wędrowaliśmy niedawno przez Hutę Gogołowską, jeden z mieszkańców zapytał:– A skały widzieliście???– Jakie skały? – pytamy. Pan wytłumaczył nam, że w huciańskich lasach są dwa miejsca, w których wznoszą się ku niebu kamienne ostańce.Wyruszamy więc w drogę, by zaspokoić naszą ciekawość i nacieszyć oko pięknymi widokami. Na obrzeżach lasu mijamy trzy anonimowe mogiły. Krzyże […]

Czytaj dalej


Solina przed sezonem

Niedziela (18 maja) była dniem naszego wyjazdu w Bieszczady. Solina przywitała nas pochmurnym niebem, mglistym krajobrazem, siąpiącym od czasu do czasu deszczem, pustką i ciszą. Zawsze w maju był tu gwar i ruch. Dziś nie ma turystów, a tych których widzę, ze względu na pandemię, omijam z daleka, zresztą jest to czynność obopólna.Wszystko gotowe do […]

Czytaj dalej


Jest tyle pięknych dróg…

Pandemia zatrzasnęła drzwi w naszych domach. Człowiek czuje strach przed drugim człowiekiem. Rozmowa na dystans, żadnych czułości, uścisków dłoni, odwiedzin.I tak musi być. Historia plag, zaraz i epidemii to bardzo gruba księga, w której opisano najgroźniejszych zabójców: dżumę, cholerę, ospę, grypę. Dżuma była skuteczniejsza niż zamki w drzwiach, bo domy zmarłych omijali nawet złodzieje. Hiszpanka […]

Czytaj dalej